What are you looking for?

Gizlilik politikası

KVKK Uyumu: Müşteri Gizliliği ve Veri Güvenliği

Bodrum By Muhtar Hotel olarak, müşteri gizliliği ve veri güvenliğini en üst düzeyde tutma konusundaki taahhütlerimizi önemsiyoruz. Müşteri bilgilerinin gizliliğini ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) uyumu sağlama konusundaki sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Bu yazıda, Bodrum By Muhtar Hotel olarak KVKK’ye uyum çerçevesinde müşterilerimize sunduğumuz güvence ve uygulamalarımız hakkında detaylı bilgi sunacağız.

Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması:

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, kullanılması, paylaşılması ve korunması ile ilgili standartları belirler. Bodrum By Muhtar Hotel olarak, bu kanuna tam uyum sağlama taahhüdümüzü yerine getiriyoruz. Misafirlerimizin kişisel verilerini toplarken, işlerken ve saklarken gerekli güvenlik önlemlerini alır ve bu verileri yasal sınırlar içinde kullanırız. Kişisel verilerin izinsiz kullanılmasını ve kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla her türlü teknik ve idari tedbiri alırız.

Veri Toplama ve Kullanma Amaçları

Bodrum By Muhtar Hotel olarak, misafirlerimizden topladığımız kişisel verileri belirli amaçlar doğrultusunda kullanırız. Bu amaçlar şunları içerebilir:

1. Konaklama işlemleri için kişisel verilerin kullanılması.
2. Rezervasyon ve ödeme işlemleri için gerekli bilgilerin saklanması.
3. Müşteri memnuniyeti ve geri bildirim toplama amacıyla iletişim kurulması.
4. Etkinlikler ve kampanyalar hakkında bilgilendirme yapılması.
5. Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi için gerekli bilgilerin saklanması.

Kişisel verilerin işlenmesi, sadece bu belirli amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilir ve izin alınmaksızın başka bir amaçla kullanılmaz.

Kişisel Veri Sahiplerinin Hakları

KVKK, kişisel veri sahiplerine belirli haklar tanır. Bodrum By Muhtar Hotel olarak, misafirlerimizin bu haklarını koruma ve uygulama konusunda kararlıyız. Misafirlerimiz, aşağıdaki haklara sahiptir:

1. **Bilgilendirme Hakkı:** Kişisel verileri işlenirken bilgilendirilme hakkına sahiptirler.
2. **Erişim Hakkı:** Kişisel verilerine erişme ve bu veriler hakkında bilgi alma hakkına sahiptirler.
3. **Düzeltme Hakkı:** Yanlış veya eksik kişisel verilerin düzeltilmesini talep etme hakkına sahiptirler.
4. **Silme Hakkı:** Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkına sahiptirler.
5. **Veri İşleme İşleminin Durdurulması:** Kişisel verilerin işlenmesini durdurma hakkına sahiptirler.
6. **Veri Taşınabilirliği Hakkı:** Kişisel verilerini başka bir veri sorumlusuna taşıma hakkına sahiptirler.

Bu hakların kullanılması için, müşterilerimiz Bodrum By Muhtar Hotel ile iletişime geçebilirler. Başvurular, en kısa sürede işleme alınacak ve gerekli adımlar atılacaktır.

Veri Güvenliği

Müşteri verilerinin güvenliği, Bodrum By Muhtar Hotel için en yüksek önceliktir. Kişisel verilere yetkisiz erişimi ve kötüye kullanımını önlemek için çeşitli güvenlik önlemleri alırız. Bu önlemler, fiziksel, elektronik ve organizasyonel güvenlik tedbirlerini içerir. Ayrıca, güncel güvenlik yazılımları ve teknolojileri kullanarak veri güvenliğini sağlama konusundaki sorumluluğumuzu yerine getiririz.

Veri Paylaşımı

Kişisel verilerin paylaşımı, Bodrum By Muhtar Hotel olarak sıkı bir şekilde kontrol edilir ve sadece yasal gereklilikler ve işlem amaçları doğrultusunda yapılır. Üçüncü taraflara kişisel veri aktarımı gerektiğinde, bu paylaşımların güvenliği ve yasal uyum konularında gerekli önlemler alınır.

Eğitim ve Farkındalık

Bodrum By Muhtar Hotel çalışanlarına, kişisel veri güvenliği ve gizliliği konularında eğitim verir ve KVKK ile ilgili yükümlülükler hakkında farkındalık oluşturur. Bu sayede çalışanlarımız, müşteri bilgilerini koruma konusunda bilinçli ve sorumluluk sahibi olurlar.

Veri Güncellemeleri

KVKK ile uyumlu olmak amacıyla, politika ve prosedürlerimizi periyodik olarak gözden geçirir ve güncelleriz. Müşteri gizliliği ve veri güvenliğini koruma taahhüdümüzü her zaman sürdürmeye devam edeceğiz.

Bodrum By Muhtar Hotel olarak, müşteri gizliliği ve veri güvenliği konularında KVKK’ye uyum sağlama konusundaki taahhütlerimizi ciddi bir şekilde ele alıyoruz. Misafirlerimizin kişisel verilerini korumak ve gizliliğini sağlamak için gereken her türlü önlemi alıyoruz. KVKK’ye uyum sağlama çabalarımız, misafirlerimize daha güvenli ve güvenilir bir deneyim sunma hedefimizi yansıtmaktadır. Size en iyi hizmeti sunabilmek ve veri güvenliğinizi sağlayabilmek için çalışmaktan mutluluk duyuyoruz.